vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Debatten

27 november 2019

Joël Voordewind (ChristenUnie)

Begroting Defensie, 6 november 2019

Salima Belhaj (D66)

Sadet Karabulut (SP)

Integrale aanpak veiligheid en integriteit Defensie, 19 december 2018

Salima Belhaj (D66)

Begroting Defensie, 11 november 2015

Jasper van Dijk (SP)

Algemeen Overleg Personeel Defensie, 1 juli 2015

Raymond de Roon (PVV) in eerste termijn

Wassila Hachchi (D66) in eerste termijn

Angelien Eijsink (PvdA) in eerste termijn

Jasper van Dijk (SP) in eerste termijn

Jasper van Dijk (SP) in tweede termijn

Jasper van Dijk (SP), interruptie

Procedurevergadering Vaste Kamercommissie Defensie, 2 juli 2015

Raymond Knops (CDA)

Algemeen Overleg Personeel Defensie, 21 april 2016

Salima Belhaj (D66) in eerste termijn

Minister van Defensie Jeanine Hennis in eerste termijn

Wetgevingsoverleg Personeel Defensie, 9 november 2016

Jasper van Dijk (SP) in eerste termijn

Salima Belhaj (D66) in eerste termijn

Minister van Defensie Jeanine Hennis in eerste termijn

Jasper van Dijk (SP) in tweede termijn

Minister van Defensie Jeanine Hennis in tweede termijn

Begroting Defensie 2016, 16 & 17 november 2016

Jasper van Dijk (SP) in eerste termijn

Jasper van Dijk (SP) in tweede termijn

Jasper van Dijk (SP), interruptie

Algemeen Overleg Personeel Defensie, eerste termijn, 26 januari 2017

Algemeen Overleg Personeel Defensie, tweede termijn, 22 februari 2017

Algemeen Overleg Personeel Defensie, 28 juni 2017

Sadet Karabulut (SP) in eerste termijn

Minister van Defensie Jeanine Hennis in eerste termijn

Scroll Up