vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

Van september 2013 tot juli 2014 verrichtte de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek in de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven. Meer over dit onderzoek, de werkwijze van de Onderzoeksraad en mijn reactie op het conceptrapport binnenkort op deze pagina.

Het rapport van de Onderzoeksraad is hier te downloaden. Het rapport was het eerste in een reeks van drie waarin de OVV concludeerde dat Defensie ernstig tekortschiet op het gebied van veiligheid en dat Defensie geen lerende organisatie is.

Scroll Up