vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO)

Extern onderzoek

In februari 2013 verzocht Defensie aan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid om de kwestie te onderzoeken. Het eerste deel van het onderzoek werd verricht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Gedurende het onderzoek wijzigde de OVV zonder daarover te communiceren de onderzoeksopdracht en schoof zijn eigen onderzoeksprotocol terzijde. Meer concrete informatie daarover volgt snel.

Het OVV-rapport maakte onder meer duidelijk dat vliegbasis Eindhoven sinds september 2006 niet voldeed aan de wettelijke eisen zoals gepubliceerd in de Staatscourant. Eisen die conform de Luchtvaartwet (die in ons land gelijk is voor het civiele en militaire vliegverkeer) hadden moet leiden tot “beëindiging van de activiteiten”.

De OIO hield in de periode september-oktober 2014 hoorzittingen met betrokkenen. Beide partijen, Defensie en ik, mochten hierbij als toehoorder aanwezig zijn. Van die mogelijkheid heb ik gebruikgemaakt. In december 2014 stuurde de OIO aan Defensie en mij een feitenrelaas met het verzoek daarop binnen enkele weken te reageren. Defensie kon niet voldoen aan die termijn en verzocht om uitstel, wat werd gegeven.

In februari 2015 voltooide de OIO zijn rapport, dat in april van dat jaar werd gepubliceerd.
De reactie van Defensie op het rapport is hier te lezen, waarbij ik alvast opmerk dat de zogenaamde “mediation” die de secretaris-generaal noemt, is verzonnen.

Scroll Up