vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Lopende trajecten

update: 29 mei 2020

Thans lopen er diverse trajecten. Zodra dat kan zal ik daar op deze pagina meer informatie over delen.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Omdat er inmiddels vijf separate klachten in behandeling zijn bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, verwijs ik naar de pagina Tuchtcolleges op deze website. Ga direct naar:

Aangiften

In december 2019, in januari en in mei 2020 heb ik aangiften gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. Zodra het kan zal ik daar meer informatie over delen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Tussen juli 2018 en mei 2020 heb ik 8 separate klachten ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zodra het kan zal ik daar meer informatie over delen.


Diversen

In januari 2020 heb ik de loggingsbestanden van mijn medisch dossier in het Geneeskundig Informatiesysteem Defensie (GIDS) opgevraagd. Hoewel de termijn voor ontvangst van informatie uit een medisch dossier 1 maand is, beriep Defensie zich op de termijn voor een AVG-verzoek, inclusief uitstel. Defensie heeft de termijn volledig benut: pas op de allerlaatste dag van de uitgestelde termijn ontving ik bericht dat het loggingsbestand aan mij verstuurd ging worden.

Het bestand ontving ik in mei, op een beveiligde USB stick. Defensie heeft ervoor gekozen om de USB stick te beveiligen met het wachtwoord Covid-19.

Het loggingsbestand is, opvallend genoeg, niet compleet.

Uit het loggingsbestand, voor zover compleet, blijken legio onrechtmatige inzagen van mijn medisch dossier. Inzagen die steevast correleren met sleutelmomenten in de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven. Dat is strafbaar, tuchtrechtelijk verwijtbaar, het zijn privacyschendingen en het zijn datalekken met een hoog risico.

Enkele dagen na ontvangst van het loggingsbestand ontving ik een brief van Defensie waarmee ik om mijn toestemming werd gevraagd tot opschoning van de tweede vervalsing van mijn medisch dossier, in maart 2015.

Ik heb geen toestemming gegeven. De reden is dat er thans diverse juridische en tuchtrechtelijke trajecten lopen met betrekking tot de vervalsingen (meervoud) van mijn medisch dossier en dat de informatie daarom, vooralsnog, behouden moet blijven.

Daarnaast is het formele standpunt van Defensie vandaag de dag nog altijd, van zowel ambtenaren als van de staatssecretaris in debatten en in beantwoording van schriftelijke Kamervragen, dat mijn medisch dossier in 2015 wel correct is geschoond.

Ik heb de brief beantwoord. Daarbij heb ik gewezen op het standpunt van Defensie, namelijk dat de schoning van mijn medisch dossier zoals ik dat sinds augustus 2011 heb geëist, naar mening van Defensie fraude is. Ik citeer de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie op 2 april 2015:

Als regelgeving wil men niet dat iemand wat rommelt in een medisch dossier. Net zoals u niet wilt dat er iets in staat wat er niet in hoort, wil men als systematiek niet dat iemand er wat uithaalt zonder dat duidelijk is dat er iets uitgehaald is. Want anders, stel dat ik, noem eens wat, ik ben piloot bij een luchtvaartmaatschappij. Ik meld mij met allerlei klachten en achteraf zegt iemand het is toch wel erg handig als dat niet meer terug te vinden is, en iemand haalt dat eruit. Bijvoorbeeld dat je met psychische klachten bij een vliegerarts geweest bent. Dat mag dus niet, dan fraudeer je dus ook als je niet aantekent dat daar dus ook een melding weggehaald is.

– Marc G.

Bovenstaande bewering is vals.


De staatssecretaris van Defensie

Op 11 mei 2020 heb ik in een brief aan de staatssecretaris van Defensie melding gemaakt van ongeoorloofde inzage van mijn medisch dossier. Daarbij heb ik opgemerkt dat de inzage een datalek met een hoog risico is dat binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden gemeld. De staatssecretaris heeft (nog) niet op mijn brief geantwoord. Van een ambtenaar van het ministerie van Defensie heb ik een e-mail ontvangen waarin wordt gesteld dat Defensie een onderzoek is begonnen. Ik heb geen instellingsbeschikking ontvangen van het lopende “onderzoek” en het is mij niet bekend door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.

Op 13 mei 2020 heb ik de staatssecretaris van Defensie met een brief geïnformeerd over meer onrechtmatige inzages van mijn medisch dossier en heb ik de vraag gesteld hoe de staatssecretaris van plan is om daar mee om te gaan. De staatssecretaris heeft (nog) niet op mijn brief gereageerd.

Op 14 december 2019 heb ik per brief vragen gesteld aan de staatssecretaris van Defensie over de beantwoording van de Kamervragen van 8 november jl. Ik heb de documenten opgevraagd waarvan de staatssecretaris van Defensie in de beantwoording van de Kamervragen het bestaan beweert. De staatssecretaris heeft niet op mijn brief gereageerd en ik heb geen documenten ontvangen.

Op 30 september 2019 heb ik aan de staatssecretaris van Defensie een brief met vragen gestuurd. Ik heb de staatssecretaris verzocht om mij binnen de termijn van 2 weken te antwoorden. De brief en de daarin in referte genoemde documenten heb ik in afschrift verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De staatssecretaris heeft niet op mijn brief gereageerd.

staatssecretaris Barbara Visser over zwijgcontracten


Tweede Kamer der Staten-Generaal

Op 16 en 30 september 2019 heb ik de Tweede Kamer per brief nadere informatie gestuurd over de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven. De leden van de Vaste commissie Defensie zijn daarmee inhoudelijk uitgebreid geïnformeerd over onder meer de trajecten zoals omschreven op deze pagina.

Op 8 november 2019 hebben de leden Pieter Omzigt en Martijn van Helvert (beiden CDA) Kamervragen gesteld.
Defensie is gevraagd om deze Kamervragen binnen 2 weken te beantwoorden. De vragen zijn na 3 weken beantwoord.

Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert (beiden CDA) – 8 november 2019

Vragen
Antwoorden

In de beantwoording verwijst de staatssecretaris naar een niet-bestaande vaststellingsovereenkomst met niet-bestaande afspraken. Per brief heb ik aan de staatssecretaris gevraagd of ik deze “vaststellingsovereenkomst” kan ontvangen. De staatssecretaris heeft niet op mijn brief gereageerd.

In de beantwoording beweert de staatssecretaris, in navolging van haar ambstvoorganger en haar ambtenaren, dat mijn medisch dossier in 2015 zou zijn geschoond. Dat is niet geval, zoals is onderkend door de Tuchtrechter.


Overige trajecten

Zodra het kan zal ik hier meer informatie delen.