vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Lopende trajecten

update: 12 augustus 2020

Thans lopen er diverse trajecten. Zodra dat kan zal ik daar op deze pagina meer informatie over delen.

Aangiften

In december 2019, in januari, mei en juni 2020 heb ik aangiften gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek.

Aan de hand van nieuwe informatie en de uitkomst van klachtbehandelingen door het Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg zal ik meer aangiften doen. Zodra het kan zal ik daar meer informatie over delen.

De feiten waarvan ik aangifte heb gedaan zullen bekend worden: hetzij wanneer de kwestie voor de rechter komt, hetzij door publicatie van de aangiften.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Omdat er inmiddels 6 separate klachten in behandeling zijn bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, verwijs ik naar de pagina Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg op deze website. Ga direct naar:

Zoals het er op dit moment naar uitziet dien ik op korte termijn een 7e en 8e tuchtklacht in, afhankelijk van nadere informatie een 9e.


Diversen

In januari 2020 heb ik de loggingsbestanden van mijn medisch dossier in het Geneeskundig Informatiesysteem Defensie (GIDS) opgevraagd. Hoewel de termijn voor ontvangst van informatie uit een medisch dossier 1 maand is, beriep Defensie zich op de termijn voor een AVG-verzoek, inclusief uitstel. Defensie heeft de termijn volledig benut: pas op de allerlaatste dag van de uitgestelde termijn ontving ik bericht dat het loggingsbestand aan mij verstuurd ging worden.

Het bestand ontving ik in mei, op een beveiligde USB stick. Defensie heeft ervoor gekozen om de USB stick te beveiligen met het wachtwoord Covid-19.

Het loggingsbestand is, opvallend genoeg, niet compleet.

Uit het loggingsbestand, voor zover compleet, blijken legio onrechtmatige inzagen van mijn medisch dossier. Inzagen die steevast correleren met sleutelmomenten in de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven. Dat is strafbaar, tuchtrechtelijk verwijtbaar, het zijn privacyschendingen en het zijn datalekken met een hoog risico.

Enkele dagen na ontvangst van het loggingsbestand ontving ik een brief van Defensie waarmee ik om mijn toestemming werd gevraagd tot opschoning van de tweede vervalsing van mijn medisch dossier, in maart 2015.

Ik heb geen toestemming gegeven. De reden is dat er thans diverse juridische en tuchtrechtelijke trajecten lopen met betrekking tot de vervalsingen (meervoud) van mijn medisch dossier en dat de informatie daarom, vooralsnog, behouden moet blijven.

Daarnaast is het formele standpunt van Defensie vandaag de dag nog altijd, van zowel ambtenaren als van de staatssecretaris in debatten en in beantwoording van schriftelijke Kamervragen, dat mijn medisch dossier in 2015 wel correct is geschoond.

Ik heb de brief beantwoord. Daarbij heb ik gewezen op het standpunt van Defensie, namelijk dat de schoning van mijn medisch dossier zoals ik dat sinds augustus 2011 heb geëist, naar mening van Defensie fraude is. Ik citeer de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie op 2 april 2015:

Als regelgeving wil men niet dat iemand wat rommelt in een medisch dossier. Net zoals u niet wilt dat er iets in staat wat er niet in hoort, wil men als systematiek niet dat iemand er wat uithaalt zonder dat duidelijk is dat er iets uitgehaald is. Want anders, stel dat ik, noem eens wat, ik ben piloot bij een luchtvaartmaatschappij. Ik meld mij met allerlei klachten en achteraf zegt iemand het is toch wel erg handig als dat niet meer terug te vinden is, en iemand haalt dat eruit. Bijvoorbeeld dat je met psychische klachten bij een vliegerarts geweest bent. Dat mag dus niet, dan fraudeer je dus ook als je niet aantekent dat daar dus ook een melding weggehaald is.

– Marc G.

Bovenstaande bewering is vals.


De staatssecretaris van Defensie

Op 2 juni 2020 heb ik de staatssecretaris per brief geïnformeerd dat ik het volledige loggingbestand van mijn medisch dossier uiterlijk vrijdag 12 juni in mijn bezit wil hebben. Iedere denkbare termijn voor overdracht, van wat een deel is van iedere medisch dossier, is inmiddels ruimschoots verstreken. Heb ik op die dag het bestand niet in mijn bezit of tref ik nieuwe onregelmatigheden aan dan zal ik daar direct juridische stappen tegen ondernemen.

De brief die ik aan de staatssecretaris heb gestuurd zal ik publiceren in het kader van transparantie, maatschappelijk belang en het doorbreken van de Defensie angstcultuur.

Op 14 december 2019 heb ik per brief vragen gesteld aan de staatssecretaris van Defensie over de beantwoording van de Kamervragen van 8 november jl. Ik heb de documenten opgevraagd waarvan de staatssecretaris van Defensie in de beantwoording van de Kamervragen het bestaan beweert. De staatssecretaris heeft niet op mijn brief gereageerd en ik heb geen documenten ontvangen.

Op 30 september 2019 heb ik aan de staatssecretaris van Defensie een brief met vragen gestuurd. Ik heb de staatssecretaris verzocht om mij binnen de termijn van 2 weken te antwoorden. De brief en de daarin in referte genoemde documenten heb ik in afschrift verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De staatssecretaris heeft niet op mijn brief gereageerd.

staatssecretaris Barbara Visser over zwijgcontracten


Tweede Kamer der Staten-Generaal

Op 16 en 30 september 2019 heb ik de Tweede Kamer per brief nadere informatie gestuurd over de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven. De leden van de Vaste commissie Defensie zijn daarmee inhoudelijk uitgebreid geïnformeerd over onder meer de trajecten zoals omschreven op deze pagina.

Op 8 november 2019 hebben de leden Pieter Omzigt en Martijn van Helvert (beiden CDA) Kamervragen gesteld.
Defensie is gevraagd om deze Kamervragen binnen 2 weken te beantwoorden. De vragen zijn na 3 weken beantwoord.

Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert (beiden CDA) – 8 november 2019

Vragen
Antwoorden

In de beantwoording verwijst de staatssecretaris naar een niet-bestaande vaststellingsovereenkomst met niet-bestaande afspraken. Per brief heb ik aan de staatssecretaris gevraagd of ik deze “vaststellingsovereenkomst” kan ontvangen. De staatssecretaris heeft niet op mijn brief gereageerd.

In de beantwoording beweert de staatssecretaris, in navolging van haar ambstvoorganger en haar ambtenaren, dat mijn medisch dossier in 2015 zou zijn geschoond. Dat is niet geval, zoals is onderkend door de Tuchtrechter.


Overige trajecten

Zodra het kan zal ik hier meer informatie delen.

Scroll Up