vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Interne onderzoeken Defensie

Interne “onderzoeken”. Oftewel: de modus operandi waarmee Defensie klokkenluiders tracht kalt te stellen.

Vanwege lopende procedures deel ik hierover nog geen nadere informatie. Dat zal ik te zijner tijd wel doen. Gedetailleerd. Ik zal daarbij nadrukkelijk wijzen op valse beweringen en evidente verzinsels in de rapporten.

Excuses: “rapporten”

Defensie onderzocht mijn meldingen niet. Het rapport van een “huishoudelijk onderzoek” uit 2011, waar ongelooflijk veel mee mis is, ontving ik niet. Een “onafhankelijk onderzoek” in 2012 werd verricht door luchtmachtvliegers. Het resulteerde in meerdere ondertekende rapporten van verschillende data en met verschillende inhoud maar met hetzelfde referentienummer. Ook in het “rapport” van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg staan meerdere evidente verzinsels.

Scroll Up