vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Hoofdrolspelers

Aan deze pagina zal te zijnder tijd meer invulling worden gegeven.

  • De squadroncommandant die publiekelijk een keur aan onwaarheden over mij verspreidde en die daar tot de dag van vandaag mee doorgaat – aangifte in behandeling;
  • De arts die in 2009 mijn medisch dossier vervalste – berispt door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven;
  • De “onderzoekers” die in 2011 een “rapport” creëerden vol evidente verzinsels, in samenwerking met verschillende medewerkers van vliegbasis Eindhoven – aangifte begin januari 2020;
  • De Inspectie Militaire Gezondheidszorg die in 2012 een “rapport” creëerde vol evidente verzinsels – ligt thans voor aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam;
  • De “onderzoekers” die in 2012 een “rapport” creëerden vol evidente verzinsels – krijgt in 2020 een vervolg;
  • De arts die in 2015 mijn medisch dossier vervalste – ligt thans voor aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam;
  • De generaal die onder ede niet de waarheid sprak – aangifte in behandeling;
  • De minister en de staatssecretaris van Defensie die van gekkigheid niet meer weten wat ze nog moeten verzinnen in reactie op Kamervragen – krijgt nog de nodige aandacht van de Tweede Kamer in debat en met schriftelijke vragen.
Scroll Up