vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Commissie Langlopende Zaken Defensie

Medio juni 2019 heb ik contact gelegd met de commissie Langlopende Zaken Defensie, ook bekend als de commmissie Deetman. Ik heb de commissie gevraagd om bij Defensie te informeren naar achtergehouden informatie en ik heb de verwachting uitgesproken dat Defensie voor mij en voor de commissie ongeveer 1800 documenten zal achterhouden, mogelijk nog meer. Na enkele e-mailwisselingen, de laatste op 25 juni, heb ik niets meer van de commissie vernomen.

Op dinsdag 15 oktober heb ik navraag gedaan bij de commissie. Op donderdag 17 oktober ontving ik een reactie waaruit bleek dat de commissie gedurende bijna vier maanden helemaal niets heeft ondernomen. Ik heb daarop mijn verzoek en de machtiging ingetrokken. Het is mij duidelijk dat de commissie onderbemand is, niet bij machte is om iets concreets te doen en daar waarschijnlijk ook geen bevoegdheid toe heeft. Voor zover een kwestie nog niet langslepend is wordt het dat wel dankzij deze commissie. Het biedt Defensie echter wel iets om zich achter te verschuilen.

Scroll Up