vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Klokkenluiderszaak vliegbasis Eindhoven

De grootste klokkenluiderszaak die de Nederlandse Defensie ooit kende.

Een kwestie die onverminderd actueel is. Een boek gaat er komen, maar pas wanneer de zaak voltooid is. Lees meer over:

De klokkenluiderszaak

Misstanden & meldingen
Lopende trajecten
Interne onderzoeken Defensie
Hoofdrolspelers

Externe onderzoeken

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO)
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)
Commissie Langlopende Zaken Defensie

De Tweede Kamer

Debatten
Kamervragen

Scroll Up