vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Café Weltschmerz

In het najaar van 2017 gaf ik vier interviews bij Café Weltschmerz. Het eerste interview ging over de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven, het tweede over klokkenluiden in het algemeen.

Ontwikkelingen bij Defensie in november 2017 sloten goed aan op de eerste twee interviews. Hierop gaf ik nog twee interviews over de actualiteit: de voortdurende veiligheids- en integriteitsproblemen bij Defensie en het instellen van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie, ook bekend als de commissie Giebels.
Scroll Up