vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Astronomie

Hobby? Passie? Veel meer dan dat. Visuele amateurastronomie is een deel van mijn leven geworden. Iets waarmee ik mij hele dagen, liefst nachten bezig kan houden.

Mijn beleving van deze passie deel ik op mijn website Clear Skies. Op 2 mei 2020 heb ik de nieuwe edities van mijn waarneemconcept, de Clear Skies Observing Guides, CSOG 2.3 gepubliceerd. Op 24 juli 2020 heb ik daar een nieuwe editie aan toegevoegd.

Sinds 2007 leg ik al mijn waarnemingen vast. Iedere waarneemsessie is een nieuwe ontdekkingsreis. Omdat bestaande boeken en kaarten niet aan mijn wensen voldeden ben ik zelf iets gaan schrijven. Ik noem het de Clear Skies Observing Guides, of CSOG. Het is mijn poging om alle objecten in kaart te brengen die binnen het bereik vallen van middelgrote amateurtelescopen. Ik begon in 2008 te schrijven in de huidige opzet. Waarneemgidsen met relevante informatie en bijpassende software, zowel om een telescoop aan te sturen als om een waarneemsessie te plannen. Het project is enigszins uit de hand gelopen en bevat inmiddels meer dan 15.000 objecten.

Naast het waarnemen maak ik graag een timelapse, te bekijken op Vimeo en YouTube.
Scroll Up